GALUŠKA, Martin. Návrh malé vodní nádrže [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Petr Doležal.
Uložit do Citace PRO