NEUŽIL, David. Statické řešení nosné železobetonové konstrukce rodinné vily [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57598. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ivana Švaříčková.
Uložit do Citace PRO