POJER, Stanislav. Přesnost měření elektrických veličin [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/576. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Zdenka Rozsívalová.

Uložit do Citace PRO