JANÍKOVÁ, Dita. Ocelová lávka pro pěší [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57601. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Miroslav Bajer.
Uložit do Citace PRO