ŠTRUNC, Michal. Rekonstrukce městského úřadu v Radnicích [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57608. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.
Uložit do Citace PRO