MALÝ, David. Studie vlivu úprav konstrukce panelové budovy [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57610. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jiří Kytýr.
Uložit do Citace PRO