ZOUHAROVÁ, Kateřina. Průzkum a hodnocení stavu dřevěné konstrukce [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57619. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Věra Heřmánková.
Uložit do Citace PRO