KREJČÍ, Petr. Přestupní uzel Brno - Merhautova [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57658. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Všetečka.
Uložit do Citace PRO