ČERVENKA, Martin. Stanovení účinnosti hydroizolační infuzní clony v různých typech stavebních materiálů vystavených kapilární vlhkosti [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57659. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.

Uložit do Citace PRO