HANÁČEK, Jan. Pojiva a maltové směsi na bázi síranu vápenatého [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57661. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Dominik Gazdič.
Uložit do Citace PRO