KLON, Jiří. Modelování lomového procesu v kvazikřehkých materiálech [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57664. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Václav Veselý.
Uložit do Citace PRO