DORUŠKA, Jan. Stavebně technologický projekt dostavby výrobní haly v Drnovicích [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57682. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO