VLASÁK, Vojtěch. Využití odpadního tepla [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57690. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO