PLEVA, Jiří. Marketingové plánování ve stavebním podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57693. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Radek Dohnal.
Uložit do Citace PRO