POLÁK, Marek. Vícepodlažní montovaná konstrukce [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57711. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.
Uložit do Citace PRO