VYSLOUŽIL, Lukáš. Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57717. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lenka Maurerová.
Uložit do Citace PRO