ŠROTOVÁ, Zuzana. Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.
Uložit do Citace PRO