ŠAGÁT, Hynek. Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budovy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57725. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Kalousek.
Uložit do Citace PRO