ŽIDEK, Ondřej. Analýza účinku koncentrace slunečního záření na degradaci tepelných izolací ve skladbách plochých střech [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57730. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Antonín Žák.
Uložit do Citace PRO