VANÍČEK, Petr. Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57736. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.

Uložit do Citace PRO