JAUERNIG, Jan. Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57784. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.

Uložit do Citace PRO