MARTEČÍKOVÁ, Martina. Novostavba administrativní budovy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.

Uložit do Citace PRO