ZDRAŽILOVÁ, Alena. Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57794. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.
Uložit do Citace PRO