VOSMÍK, Jan. Rekonstrukce víceúčelového zařízení - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57809. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.

Uložit do Citace PRO