PLHÁK, Jiří. Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57823. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Eva Hyánková.
Uložit do Citace PRO