VOVESNÝ, Václav. Studium vlastností plniv do kompozitů s požadavkem na vysokou teplotní odolnost [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57839. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Bydžovský.
Uložit do Citace PRO