SVITÁK, Tomáš. Domov pokojného stáří [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57845. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dušan Hradil.
Uložit do Citace PRO