BAREK, Jaroslav. Vliv koloidního oxidu křemičitého na vybrané vlastnosti cementových past a malt [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57887. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Pavla Rovnaníková.
Uložit do Citace PRO