KOLČAVOVÁ, Radana, Jiří NAVRÁTIL, Jana HORNUNGOVÁ, et al. Události č. 4/2016 [online]. 26. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016, 34 s. [cit. 2021-5-17]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57900
Uložit do Citace PRO