HAZDRA, P., M. CAPEK, M. MASEK a T. LONSKY. An Introduction to the Source Concept for Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 12-17 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0012
Uložit do Citace PRO