HAZDRA, Pavel, Miloslav CAPEK, Michal MASEK a Tomas LONSKY. An Introduction to the Source Concept for Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 12-17 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0012

Uložit do Citace PRO