BORHANI KAKHKI, M., P. REZAEI, V. SHARBATI a M. M. FAKHARIAN. Small Square Reconfigurable Antenna with Switchable Single/Tri-Band Functions. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 40-45 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0040
Uložit do Citace PRO