KOIRALA, Gyan Raj a Nam-Young KIM. Multiband Bandstop Filter using an I-Stub-Loaded Meandered Defected Microstrip Structure. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 61-66 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0061

Uložit do Citace PRO