ZHANG, J., T. JIN, Y. HE a Z. M. ZHOU. A Centralized Processing Framework for Foliage Penetration Human Tracking in Multistatic Radar. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 98-105 [cit. 2022-01-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0098

Uložit do Citace PRO