HENZL, M. a P. HANACEK. A Security Formal Verification Method for Protocols Using Cryptographic Contactless Smart Cards. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 132-139 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0132

Uložit do Citace PRO