KENYERES, M., J. KENYERES a V. SKORPIL. The Distributed Convergence Classifier Using the Finite Difference. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 148-155 [cit. 2020-12-04]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0148
Uložit do Citace PRO