KALKAN, Y. A Novel Data Association Method for Frequency Based MIMO Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(1), 194-199 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0194
Uložit do Citace PRO