ZISKA, P. a M. LAIPERT. Analog Group Delay Equalizers Design Based on Evolutionary Algorithm. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(1), 1-5 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57938
Uložit do Citace PRO