DJIGAN, V. I. Lattice RLS for Nonstationary Signal Processing. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(1), 25-31 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57942
Uložit do Citace PRO