JURKO, S. a G. ROZINAJ. High Resolution of the ECG Signal by Polynomial Approximation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(1), 32-37 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57943
Uložit do Citace PRO