ENYEDI, B., L. KONYHA a K. FAZEKAS. Motion Compensated Video Compression with 3D Wavelet Transform and SPIHT. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(1), 42-46 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57945
Uložit do Citace PRO