DOSTAL, T. On Canonical Structures of ARC Biquadratic Filters with Single Transconductor. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(2), 1-5 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57947
Uložit do Citace PRO