KUTIN, P. a M. KASAL. Novel Optimization Method of Active Frequency Multiplier Utilizing Harmonic Terminating Impedances with DGS. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(2), 6-11 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57948
Uložit do Citace PRO