MIHALIK, Jan a Viktor MICHALCIN. 3D Motion Estimation of Human Head by Using Optical Flow. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(2), 37-44 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57953

Uložit do Citace PRO