MERAD, L., F. T. BENDIMERAD a S. M. MERIAH. Controlled Random Search Optimization for Linear Antenna Arrays. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(3), 10-14 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57957
Uložit do Citace PRO