KRATOCHVIL, T. Influence of the FEC Channel Coding on Error Rates and Picture Quality in DVB Baseband Transmission. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(3), 35-41 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57962
Uložit do Citace PRO