BITTERA, Miki, Viktor SMIESKO a Karol KOVAC. Problem of Bundled Two-Wire Cable of Tested Equipment in Emission Measurement. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(4), 22-26 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57969

Uložit do Citace PRO