KRCMAR, V. Broadband Measuring of Shielding Covers. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(4), 39-42 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57972
Uložit do Citace PRO