LETTL, J. a S. FLIGL. Electromagnetic Compatibility of Matrix Converter System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(4), 58-64 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57975
Uložit do Citace PRO