SMID, P. a Zbyněk RAIDA. Automated Modeling of Microwave Structures by Enhanced Neural Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(4), 71-75 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57977
Uložit do Citace PRO