LANDQVIST, R. a R. MOHAMMED. Comparative Performance Analysis of Three Algorithms for Principal Component Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006, 15(4), 84-90 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57980
Uložit do Citace PRO